Δημοσιεύσεις: Σεπτεμβρίου, 2013

Αν και μπορεί να σας φαίνεται δύσκολο και να μην ξέρετε πώς να το χειριστείτε, το άγχος αποχωρισμού είναι ένα φυσιολογικό στάδιο της ανάπτυξης σχέσης ανάμεσα στο παιδί και στους γονείς, το οποίο όμως με κατανόηση, υπομονή και στρατηγικές αντιμετώπισης, μπορείτε να το μειώσετε και να το εξαφανίσετε. Μην αποφεύγετε τον αποχωρισμό. Σταδιακά θα πρέπει να αποχωρίζεστε το παιδί σας για μικρά χρονικά διαστήματα για να συνηθίζει έστω και τη μικρή σας απουσία. Είναι μέρος της ζωής για τα παιδιά να μάθουν να δέχονται τη μη διαρκή παρουσία των γονέων Συνέχεια…